ภาษีที่ดินใหม่ บังคับใช้เป็น 1 ม.ค. 2563

ภาษีที่ดินใหม่ บังคับใช้เป็น 1 ม.ค. 2563


ภาษีที่ดินใหม่ ถือเป็นหนึ่งในกฏหมายที่ใช้เวลาพิจารณานานที่สุดฉบับหนึ่ง ซึ่งในที่สุดก็ผ่านการพิจารณาจากสนช. ทั้งวาระ 2 และ 3 และเริ่มบังคับใช้ไม่เกิน 1 ม.ค. 2563
สำหรับ สาระสำคัญของร่างภาษีใหม่ ได้มีการปรับลดการจัดเก็บภาษีลงกว่า 40% โดยขยับเกณฑ์บ้านหลังแรก จากเดิมยกเว้นที่ 20 ลบ. กลับไปยืนพื้นที่ 50 ลบ. ส่วนที่ดินรกร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็ปรับลดจาก 5% เป็น 3%
ทั้งนี้ ในร่างที่คณะกรรมาธิการได้บัญญัติบทเฉพาะกาลมาตรา 90 ขึ้นมาใหม่ ซึ่งเป็นการกำหนดให้ใน 2 ปีแรกของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พ.ร.บ.นี้ ให้ใช้อัตราภาษีตามมูลของฐานภาษีตามที่มาตรา 90 บัญญัติ โดยยังคงแบ่งประเภทที่ดินเป็น 4 ประเภทคือ
1.เกษตรกรรม หากมีมูลค่าเกิน 50 ล้านบาท ส่วนที่เกิน 50 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 1 ล้านบาท ต่อ 100 บาท ยกเว้น 3 ปีแรกไม่ต้องเสียภาษี แต่นิติบุคคลรายใหญ่ เริ่มจัดเก็บทันที และที่ดินมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ได้รับการยกเว้นภาษี
2.ที่อยู่อาศัย มูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ได้รับการยกเว้นภาษี มูลค่า 50 ล้านบาทขึ้นไป เสียภาษีในอัตรา 1 ล้านบาทต่อ 200 บาท โดยบ้านหลังที่ 2 ขึ้นไป ทุก ๆ 1 ล้านบาท เสียภาษี 200 บาท ห้องเช่า / บ้านเช่า เจ้าของที่ดินเป็นผู้รับผิดชอบ / ตามสัญญาที่ตกลง
3.ที่ดินพาณิชย์–อุตสาหกรรม จัดเก็บอัตราขั้นบันได สูงสุดไม่เกิน 0.7% ของราคาประเมิน แต่โรงพยาบาล ,สนามกีฬา ,สนามกอล์ฟ ,สถานศึกษาเอกชน ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 90% ของราคาประเมิน
ที่ดินรกร้างว่างเปล่า เก็บในอัตราตั้งแต่ 0.3 – 3% ของราคาประเมิน และทุก 3 ปี ต้องเสียเพิ่ม 0.2 – 0.3 % ต่อเนื่องไม่เกิน 27 ปี หรือจนกว่าจะมีการใช้ประโยชน์จากที่ดิน
อย่างไรก็ตาม ที่เป็นกังวลสำหรับที่ดินรกร้างว่างเปล่านั้น สรุปต้องจ่ายล้านละ3000 บาท/ปี ของราคาประเมิน เพิ่ม 0.3 % ทุก 3 ปี เพดานไม่เกิน 3 % ถ้าราคาประเมิน 1 ล้านบาท ปล่อยร้าง 30 ปี จะต้องเสียภาษีอย่างต่ำ 495,000 บาท

Share this post