SAM เข้าร่วมประชุม IPAF ครั้งที่ 5ที่เกาหลีใต้

  • 18879_2

SAM เข้าร่วมประชุม IPAF ครั้งที่ 5ที่เกาหลีใต้

นายนิยต มาศะวิสุทธิ์(แถวแรก คนที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM)เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำและสัมมนาThe 5th IPAF Summit Meeting and International Conferenceโดยขึ้นเวทีอภิปราย(Panel Discussion) ในหัวข้อ “Harnessing IPAF for Promoting International NPL Transaction in Asia : Framework & Actions”จัดโดย Korea Asset Management Corporation (KAMCO)เมื่อวันที่ 25-27 กันยายน 2562 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยมีผู้เข้าร่วมงานมากมายจากนานาประเทศ  และการประชุมครั้งนี้ SAM  ในฐานะที่เป็นหนึ่งในสมาชิกของ International Public AMC Forum (IPAF)ซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ในการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพระหว่างประเทศสมาชิก ยังได้ตอบรับการเป็นเจ้าภาพต่อจาก KAMCOที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยในปี 2563 อีกด้วย

Share this post