MQDC ลงนามสัญญาความร่วมมือกับ International WELL Building Instituteเพื่อพัฒนามาตรฐานอสังหาฯ ไทยเทียบชั้นนำโลก

  • 18879_2

MQDC ลงนามสัญญาความร่วมมือกับ International WELL Building Instituteเพื่อพัฒนามาตรฐานอสังหาฯ ไทยเทียบชั้นนำโลก

MQDC และ International WELL Building Institute(IWBI) ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงร่วมกัน โดย MQDC วางเป้าหมายพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต ด้วยมาตรฐาน WELL Building Standard โดย IWBI

คุณคีรินทร์ ชูธรรมสถิตย์ ประธานผู้อำนวยการ กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และบริการ MQDCกล่าวว่า “MQDC วางรากฐานในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักปรัชญา ‘For All Well-being’ พร้อมยกระดับที่อยู่อาศัยเพื่อการใช้ชีวิตด้วยความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานระดับโลกของ IWBI ช่วยยกระดับทั้งสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีภายในโครงการฯ พร้อมมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับทั้งผู้อาศัย ชุมชน และสิ่งแวดล้อมรอบๆ โครงการด้วย”

“ในโอกาสนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ International WELL Building Institute (IWBI) ซึ่งเป็นองค์กรแรกของโลกที่พัฒนาระบบการให้คะแนนที่เป็นสากลสำหรับการประเมินผลว่าอาคารและทุกๆ องค์ประกอบภายในอาคารนั้นสามารถให้ความรู้สึกสบาย มอบทางเลือกที่ดีกว่า หรือส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อาศัย และไม่มีสิ่งใดที่บั่นทอนสุขภาพหรือเป็นอันตรายต่อผู้อาศัยหรือไม่”

 

 

Share this post