“กลุ่มเซ็นทรัล”ร่วมกับ “กรมป่าไม้” จัด “กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลกนิทรรศการชุด “ดิน น้ำ ป่า...จากพสุธาสู่นภาลัย”

  • 18879_2
  • 18879_2
  • 18879_2
  • 18879_2
  • 18879_2
  • 18879_2
  • 18879_2
  • 18879_2

“กลุ่มเซ็นทรัล”ร่วมกับ “กรมป่าไม้” จัด “กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลกนิทรรศการชุด “ดิน น้ำ ป่า...จากพสุธาสู่นภาลัย”

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด นำโดย สุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และ อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมจัด “กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก นิทรรศการชุด “ดิน น้ำ ป่า...จากพสุธาสู่นภาลัย”ร่วมเขียนการ์ดทำดีเพื่อพ่อชมนิทรรศการเส้นทางธรรมชาติ พร้อมเช็คอินจุดแลนด์มาร์คต่างๆแจก “ต้นไม้ยืนต้นหายาก” กลับไปปลูกที่บ้านเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสภาพแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยได้รับเกียรติจากดร.ยุทธพล อังกินันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ วันก่อน

สุพัตรา จิราธิวัฒน์ผู้บริหารแห่ง กลุ่มเซ็นทรัล เผยว่า เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ถือเป็นวันที่สำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่ถือเป็น "วันพ่อแห่งชาติ" รวมทั้งรัฐบาลประกาศให้เป็น “วันดินโลก” จาก 4,000 กว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทางกลุ่มเซ็นทรัล ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมเทิดพระเกียรติขึ้นภายใต้รูปแบบของการจัดนิทรรศการ “ดิน น้ำ ป่า จากพสุธาสู่นภาลัย”เพื่อเทิดพระเกียรติพระวิริยะอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านการปกป้องและพัฒนาทรัพยากรดิน น้ำ และป่า รวมทั้งเผยแพร่พระเกียรติคุณ ในนิทรรศการได้รวบรวมพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัส ที่เคยพระราชทานไว้ในวาระต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่ครองสิริราชสมบัติ อันจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป

โดยทาง “กลุ่มเซ็นทรัล” และ“กรมป่าไม้”ได้มอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนด้วยการจัดแจก“ต้นไม้ยืนต้นหายาก” ได้แก่ คูน, พยูง, ยางนา, เหลืองเชียงราย, ทองอุไร และพิลังกาสารวมทั้งสิ้น 3,000 ต้นพร้อมร่วมเวิร์คช็อปในกิจกรรม D.I.Y. จากวัสดุธรรมชาติจากชาวบ้านชุมชนคุ้งบางกะเจ้า, กิจกรรมเวิร์คช็อปประดิษฐ์“กระถางต้นไม้วัสดุรีไซเคิล” โดยกลุ่มชาวบ้านคุ้งบางกะเจ้า เพื่อให้คนกรุงร่วมดูแลสภาพแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยมุ่งหวังให้ประชาชนทั่วไปมีความรักในต้นไม้ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังค่านิยมให้กับเด็กรุ่นใหม่เรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งประชาชนรับรู้เรื่องการท่องเที่ยวแบบไร้ขยะ ไม่ทำลายป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

Share this post