ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย เชิญร่วมประมูลซื้อทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ม.พฤกษ์ลดา รังสิต-คลอง 4 เนื้อที่ 51 ตร.ว. ราคากลาง 2,700,000 บาท ยื่นซองประมูลในวันที่ 1 ก.ค.2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) " เปิดประมูลขายทรัพย์สินรอการขาย (NPA) " สนใจติดต่อ : บริหารสินทรัพย์รอการขายรายย่อย โทร. 0 2680 4469 , 0 2680 4478 เชิญร่วมประมูลซื้อทรัพย์สินรอการขาย (NPA) หมู่บ้านพฤกษ์ลดา รังสิต-คลอง 4 รหัส 06477 โฉนดเลขที่ 107053 เนื้อที่ 51 ตร.ว. ราคากลาง 2,700,000 บาท ผู้สนใจสามารถติดต่อ ขอเอกสารพร้อมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณยุคล 0 2680 4469 /////// ยื่นซองประมูลในวันที่ 1 กรกฏาคม 2562 //////// หมายเหตุ * ข้อมูลของทรัพย์สินดังกล่างข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงอย่างไม่เป็นทางการ * ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการประมูลได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า * ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการประมูลได้ ในกรณีที่เห็นว่าราคาประมูลยังไม่เป็นที่เหมาะสม
ข้อมูลติดต่อผู้ประกาศ
ผู้ประกอบการ / ชื่อผู้ติดต่อ : ธาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
เบอร์โทรติดต่อ : 0 2680 4469 คุณยุคล
จำนวนครั้งผู้เข้าชม 76 ครั้ง
ข้อมูลพื้นฐาน
ประเภท : เจ้าของขายเอง
หมวดหลัก : บ้านเดี่ยว
ราคาขาย : ราคากลาง 2,700,000 บาท
จังหวัดที่ตั้ง : กรุงเทพมหานคร
ที่ตั้ง :
เขต :
ถนน:
รหัสทรัพย์: