โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดอุดรธานี สามพร้าว (หนองบัว)

รายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดอุดรธานี สามพร้าว (หนองบัว) ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการด้านที่อยู่อาศัยของประชาชนผู้มีรายได้ปานกลางถึงรายได้สูง ให้ได้มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน เพียบพร้อมด้วยระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการในสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ซึ่งได้จัดสร้างเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ขนาดที่ดินประมาณ 50.60 ตารางวา มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 168 ตารางเมตร จำนวน 70 หน่วย และบ้านแฝด 2 ชั้น ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ขนาดที่ดินประมาณ 40.50 ตารางวา มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 134 ตารางเมตร จำนวน 46 หน่วย รวมทั้งสิ้น 116 หน่วย ตั้งอยู่บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ห่างจากศูนย์กลางเมืองจังหวัดอุดรธานีเพียง 4 กิโลเมตร ใกล้สถานศึกษา ธนาคาร สถานีตำรวจ โรงพยาบาล วัด ตลาดสด ศูนย์การค้า และหน่วยงานราชการต่างๆ
ข้อมูลติดต่อผู้ประกาศ
ผู้ประกอบการ / ชื่อผู้ติดต่อ : การเคหะแห่งชาติ
เบอร์โทรติดต่อ : 1615
จำนวนครั้งผู้เข้าชม 234 ครั้ง
ข้อมูลพื้นฐาน
ประเภท : โครงการใหม่
หมวดหลัก : บ้านแฝด
ราคาขาย : 2.2
จังหวัดที่ตั้ง : อุดรธานี
ที่ตั้ง : โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดอุดรธานี สามพร้าว (หนองบัว)
เขต :
ถนน:
รหัสทรัพย์: